Opiskelu

Oulun yliopistolla on pitkä perinne lääketieteen tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Lääketieteen tekniikka on nopeasti kehittyvä poikkitieteellinen ala, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia uutta teknologiaa hyödyntäen. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut. Ohjelmista valmistuvat diplomi-insinöörit ja terveystieteiden maisterit omaavat laaja-alaisen poikkitieteellisen koulutuksen, joka profiloi heidän osaamisensa ongelmalähtöiseen ajattelu- ja ratkaisutapaan.
Alan koulutuksen saaneet henkilöt sijoittuvat esimerkiksi seuraaviin tehtäviin.
  • Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijatehtävät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
  • Teollisuuden tuotekehitys- ja testaustehtävät sekä markkinointi-, tukipalvelu- ja johtamistehtävät.
  • Terveydenhuollon organisaatioiden lääkintälaitteiden hankintaan, laadunvalvontaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät.
  • Viranomaistehtävät terveydenhuollon tuotteiden laadunvarmistuksessa, hallinnassa ja laatustandardien laatimisessa.

Lääketieteen tekniikan ohjelmat Oulun yliopistossa

Lääketieteen tekniikasta on tarjolla 4 eri ohjelmaa:
Huom. Myös suomenkieliset hakijat voivat hakea alla mainittuihin Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan kansainvälisiin maisteriohjelmiin:
Toteutus:Viestintäratkaisut Kirjaudu sisään